Styrets ansvar

Du er kanskje ikke klar over det, men som styremedlem i et borettslag eller bolig AS er du ansvarlig for at lovpålagt brannvernutstyr er på plass og at service og kontroll på utstyret utføres. Brannsikringstiltak er noe av det viktigste arbeidet et styre gjør, og er en naturlig del av styrets internkontroll.

Men i en hektisk hverdag er det ikke alltid man har så mye tid til å utføre dette viktige arbeidet, og ofte er det vanskelig å få en fullstendig oversikt over hvordan det står til i boligene. Statistikken viser dystre tall i så måte; Over 60% av slukkere i norske boliger er ikke vedlikeholdt skikkelig, og kan i verste fall være falsk trygghet ved et branntilløp.

Ukjent med kravene?

Mange styrer kjenner ikke til kravene til service og vedlikehold av håndslukkere. Mange er ikke klar over at det utstyret som ble anskaffet når brannslukkere og røykvarslere ble lovpålagt i 1990 ikke lengre er godkjente. Utstyret er ofte ikke byttet eller servicert og tilfredsstiller dermed ikke kravene til lovpålagt brannsikringsutstyr, og ikke minst; det kan være defekt og ikke fungere ved en brann.

Pulverslukkere skal ha kontroll hvert 5. år og service hvert 10. år. Dette vedlikeholdet skal gjøres av kompetent person, med kompetansebevis utstedt av rådet for vedlikehold av brannslukkermatriell. Mange har også gamle husbrannslanger, gjerne billige plastslanger som etter 20år eller mer i kjøkkenbenken er klare for resirkulering. DSB (direktoratet for samfunnsikkerhet og beredskap) anbefaler at man bytter røykvarsler etter 8-10 år.

Leser man videre i forskriftene finner man andre krav som mange ikke kjenner til. F.eks. er det ikke mange som er klar over at det er lydkrav til varsling inne i boligen. En røykvarsler skal ha en sirene på 85 dB og en vanlig innedør demper lyden fra røykvarsleren med ca. 20 dB, så behovet for utstyr kan være forskjellig. Kravet til lydnivå i soverommet er minimum 60 dB, så her er det ikke mye slingringsmonn.

Enkelt å få det i orden

Trygg og Sikker kan levere løsninger til store og små borettslag. Vi kan levere løsninger for leverering og montering av utstyr.

Vi kan også gjøre befaringer, og opprette internkontrollskjemaer til HMS permen