Frityrslukker

Dersom det er installert frityranlegg skal det være manuelt brannslukkeapparat av type AF. Frityranlegg for mer enn 8 liter frityrolje skal ha automatisk brannslukkeanlegg som er egnet for slukking av frityrbranner.

Det gjøres unntak for virksomheter i frittliggende bygning under 100 m2.

2 vare(r)

per side

2 vare(r)

per side