Skumslokker

Når det oppstår brann i hjemmet gjelder det å handle raskt, og da er det bra å ha et slukkeapparat lett tilgjengelig for å forhindre personskader og ytterligere skader på boligen. Brannslukningsapparat med skum fungerer fint som slukkemiddel i private hjem av flere grunner. Det blir for eksempel mye mindre oppryddingsarbeid og skader etter slukkingen, siden skum ikke så lett sprer seg og ødelegger inventaret. Skum som slukkemiddel er derfor ypperlig for den som har kostbart interiør i hjemmet som fort kan bli ødelagt.

Effektivt mot gjenantenning

Slukkeskum inneholder selvsagt vann, og er i tillegg tilsatt et skumkonsentrat som gjør slukkingen svært effektiv. Skummet danner en slags overflatehinne som kveler flammene, både fordi flammene ikke får tilført oksygen og fordi temperaturen vil synke drastisk. Da vil også eventuell gjenantenning holdes i sjakk, siden hinnen ligger igjen på overflaten og gjør at ikke det brennbare materialet ikke lenger har tilgang på oksygen. Ved opprydding kan overflatehinnen enkelt vaskes bort fra interiøret.

En god investering til hjemmet ditt

De fleste brannslukkere for hjemmet skal ha jevnlig ettersyn og service. Det er også tilfellet med en brannslukker med skum, der ettersyns- og serviceintervallene er på 5 år. Brannslukningsapparat med skum har ofte en litt høyere pris enn for eksempel pulverapparater, men det er lettere å holde kontroll over bruken i en slukkesituasjon, siden skummet ikke spres overalt samtidig. Husk også at slukkeapparater for skum vanligvis ikke tåler frost, og at brannslukkere for private hjem minst må oppfylle slukkeklasse 21A. For skumapparater vil det vanligvis si minimum 9 liter skum.

6 vare(r)

per side

6 vare(r)

per side