Karbondioksid (CO2 ) slukker

Dersom det oppstår en brann i en vegg i et eldre trehus kan den kanskje slukkes med vann, men det oppstår også branner som ikke bør slukkes med vann. Når man skal slukke brann i elektriske apparater må det ofte håndteres med et brannslukningsapparat, men hvis det brukes pulver eller skum kan dette kreve mye opprydding etter slukkingen. Verdifullt teknisk utstyr kan også skades av selve slukkemediet. Dette problemet blir en saga blott med en CO2-slukker, siden gassen som brukes ikke skader sensitivt materiell.

Skader ikke følsomt teknisk utstyr

Et vanlig hjemmekontor har ofte installert viktig og kostbar elektronikk, og dette gjelder i enda større grad i for eksempel et kontorlandskap. En brannslukker med CO2 gjør at man ikke trenger å ha noen bekymringer for skader på sensitive apparater som befinner seg i nærheten av flammene. Dette gjør at både ansatte og familiemedlemmer vil føle seg mye tryggere i fall en brann skulle oppstå, og sørge for en sikrere arbeidsplass. Slikt slokkeutstyr er spesielt godt egnet i for eksempel serverrom eller andre tekniske rom.

Sikker slukking og enkel bruk

Det er ingen grunn til å tvile på slukkeegenskapene til et brannslukningsapparat med CO2, selv om det verken er vann, pulver eller skum involvert. CO2 er en gass som er tyngre enn luft, og dermed vil gassen fra apparatet fortrenge oksygenet og effektivt kvele flammene. Et slikt apparat vil ha store fordeler der sekundærskader kan være et problem, så det er smart å gå til innkjøp av en CO2-brannslukker. Pris på apparatet varierer etter størrelsen på slukkeren.

3 vare(r)

per side

3 vare(r)

per side