Måle radon

Vet du hva Radon er?

Radon er en radioaktiv edelgass som ikke har lukt eller smak, og den er derfor vanskelig å oppdage uten å gjøre en måling med riktig måleutstyr. Gassen kommer fra jordskorpa, og nivåene er ganske lave utendørs. Innendørs er det større fare for at det danner seg større radonkonsentrasjoner dersom boligen ligger utsatt til og ventilasjonen ikke er tilstrekkelig dimensjonert. Ettersom vi oppholder oss innendørs store deler av livet, er det viktig å ha et sunt inneklima - spesielt i soverom og andre rom der vi oppholder oss mye.

Radonkonsentrasjonene har økt i norske boliger de siste tiårene, og er ofte høyest i nyere boliger. For høye verdier kan øke risikoen for lungekreft. Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) anbefaler at tiltak igangsettes ved radonnivåer over 100 Bq/m³. Det er regionale og lokale variasjoner i radonkonsentrasjonen - selv innenfor samme byggefelt kan det være store forskjeller.Siden gassen verken lukter eller merkes på annen måte, er det umulig å vite hvor høye verdier som finnes i boligen uten å bruke en radonmåler, derfor må minst én korrekt utført radonmåling til for å få klarlagt om inneklimaet er helsefarlig eller ikke.

Krav fra Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA)

Det er nå et krav om å måle radon i alle utleieleiligheter, det kreves da at man har en godkjent rapport, og at man følger DSAs måleprosedyrer. Der står det blant annet at du må måle radon selv i minst to måneder, og at målingen må foregå i vinterhalvåret (midten av oktober til midten av april). Grunnen til dette er at nivået av radon ikke er stabilt, så det krever tid å få målt et gjennomsnittsnivå. Videre kreves det at du skal måle radon hjemme i minst to oppholdsrom - gjerne soverom og stue, og du må også måle minst ett oppholdsrom i hver etasje.

Siden radon er så vanlig forekommende i grunnen, er det ønskelig at samtlige boliger i Norge kartlegger inneklimaet i forhold til radon. Selv om vi etter hvert har fått gode kart over utsatte områder, er det kun en test av luften i hjemmet ditt som kan si om innholdet av radon er over helseskadelig grense.

Hva behøver du for å måle selv?

Kanskje man spør seg: "Hvordan måle radon selv"? Her finner du ulike typer måleutstyr for radon til en gunstig pris, som gjør det enkelt å kjøpe radonmåler for å måle selv hjemme. Vi følger DSAs prosedyrer med vårt måleutstyr, så du kan føle deg helt trygg på resultatet. Det er to forskjellige typer radonmålinger som dominerer markedet - enten med elektroniske apparater som kan brukes flere ganger, eller med sporfilm som bare kan brukes en gang. Pris på radonmåling vil derfor variere ut fra hvilken metode du velger.

Sporfilm koster mindre enn den elektroniske varianten, men da gjelder det å følge retningslinjene nøye, ellers kan måleverdiene fort bli unøyaktige. Pass også på at filmene ikke blir utsatt for fuktighet og sollys, og at retningslinjene for tidsperiode følges. Fremkalling av sporfilmen og rapport om målingen er inkludert i prisen. En elektronisk radonmåler vil kunne måle både øyeblikks- og gjennomsnittsverdier, og du vil kunne flytte den rundt i de aktuelle rommene etter tur, for å se hvordan nivået av radon varierer over tid og i ulike deler av boligen.

9 vare(r)

per side

9 vare(r)

per side