Brannvern i borettslag og sameier

 

Siden 2002 har Trygg og Sikker AS brannsikret borettslag og sameier på hele Østlandet. Gjennom kunnskap om forskrifter og bruk av utvalgte kvalitetsprodukter er vårt mål å sikre liv og verdier.

Mange av oss bor i boligsammenslutninger, være seg borettslag, sameielag eller andelslag. Enten du bor i rekkehus, flermannsbolig, blokk eller en bygård er du avhengig av at dine naboer også har brannsikringsutstyret i orden. Om naboen har malt vinduene sine påvirker ikke deg, men brenner det hos naboen er det som oftest bare et spørsmål om tid før også din leilighet blir involvert i brannen.

Alle borettslag er forskjellige. Våre erfarne sikkerhets-konsulenter vil i samarbeid med dere tilpasse løsninger som dekker deres behov. Mange styreledere vet  ikke hva som er styrets ansvar når det gjelder brannsikring, dette er det viktig å skaffe seg informasjon om, og det er litt forskjellige regler utifra om det er ett borettslag eller et sameie.  Det er også viktig å være klar over hvor ofte brannslukkere og røykvarslere må kontrolleres, og når de må byttes ut, samt hvilket utstyr som er lovpålagt i boliger og i fellesarealer.

Slik kan Trygg og Sikker hjelpe deg og styret i ditt borettslag / boligsameie:

  1. Vi sørger for at lovpålagt brannvernutstyr er på plass og i forskriftsmessig stand
  2. Årlig kontroll sørger for at styret vet at alt er i orden til enhver tid.
  3. Styret sparer tid, samtidig som at sikkerheten økes ved at Trygg og Sikker tar seg av kontroller og utskiftning av utstyr når det er nødvendig.
  4. Internkontrollunderlaget vi leverer ved endt oppdrag dokumenterer at alt er i orden og sørger for at styret slipper å bruke tid på papirarbeidet rundt brannvern i forbindelse med HMS/internkontroll.
  5. Kunnskapsformidling gjør at Styret blir informert og oppdatert på gjeldende regler for brannsikring i boligsameier. Dette gir også økt brannsikkerhet.
  6. Vi tilbyr serviceavtaler som vedlikeholder utstyr og dokumentasjon.

Trygg og Sikker leverer, monterer og skilter slukkeutstyr i fellesarealer. Vi leverer og monterer merking av rømningsveier. Vi utfører lovpålagt kontroll av brannslukkere ute hos deres borettslag.

Trygg og Sikker benytter kun kvalitetsprodukter og dokumenterer alt utført arbeid. 

Ta gjerne kontakt med oss for en uforpliktende samtale, der vi kan se på forskjellige løsninger tilpasset deres boligsammenslutning. Om ønskelig kan vi stille opp på et styremøte / beboermøte for å redegjøre for hvordan brannsikringstiltak kan utføres på en brannteknisk og økonomisk forsvarlig måte.

Brann i blokk

 

Hvor ligger ansvaret

Slik en god del av boligsammenslutningene er organisert i dag, sitter styre med ansvar i forskjellig grad. Borettslagene er organisert slik at beboerne formelt sett er leietagere, og da vil styremedlemmene kunne bli holdt ansvarlig hvis brannsikringstiltakene ikke oppfyller minimumskravet.

Hva kan styret gjøre

Styret må sørge for at alle boenhetene blir kollektivt sikret. Dette er viktig fordi en brann i en leilighet fort påvirker flere leiligheter. Ved kollektiv sikring vil det samtidig bli rimeligere ved at man kan gå til større samlede innkjøp.

Selve gjennomføringen og monteringen av brannsikringsutstyret er avgjørende for at alt skal fungere i det øyeblikket en brann oppstår. I tillegg er det viktig å få dokumentasjon på hva som er gjort, hvilke produkter som finnes i boligsameiet og hvordan dette skal vedlikeholdes. Dokumentasjonen er en viktig del av internkontrollen som styret er lovpålagt å ha. I tillegg er det regelmessige utskiftninger av både styrer og beboere. I mange tilfeller bør det tegnes en serviceavtale slik at man alltid er sikret at utstyret er i orden og vedlikeholdt etter det regelverk som styret må følge.

Mer om brannsikring av borettslag:

Internkontroll 

Internkontroll er tiltak som skal sikre at borettslag, sameier og velforeninger organiserer virksomheten sin i samsvar med helse-, miljø- og sikkerhets-lovgivningen. Hensikten er at sikkerheten skal være så god som mulig, slik at beboerne er trygge i sine nærområder.

Les mere HER