Hvor gammel er brannslukkeren?

Håndslukkere, eller brannslukkere som de populært er kalt, er det mest brukte slukkeutstyret i bolig. Men kunnskapen rundt levetid, vedlikehold og ansvar for dette er mindre kjent, noe som fører til at mange brannslukker ikke oppfyller kravene.

Mest utbredt er ABC / ABE pulverslukkere, da disse er rimeligst og kan benyttes mot alle typer branner. Det er disse vi tar for oss i denne sjekklisten.

Fastslå alder:

På frontetiketten står brannklassifiseringen og effektklassifiseringen.

 • 1997 eller eldre: ABE og effektklasse I, II eller III
  Hvis brannklassifiseringen på din slukker er ABE, eller den har effektklassifisering I, II, eller III og DBE 230- nummer er den fra 1997 eller eldre.

   

 • 1997 eller nyere: ABC og effektklasse XX A, XXX B, C
  Hvis brannklassifisering på din slukker er ABC, har effektklassifisering med tall foran bokstavene A og B er slukkeren fra 1997 eller nyere.

IMG58142

For helt nøyaktig å kunne fastslå alder, må man se på selve sylinderen. Produksjonsmåned og år skal være preget inn i metallet. Ofte kan dette være vanskelig å se, spesielt under lakken. Normalt står dette på kanten av toppen eller bunnen på sylinderen, men kan også stå på andre steder på slukkeren.

IMG5829

Er slukkeren kontrollert eller servicert?

Når man har fått fastslått alder, må man sjekke om slukkeren har blitt kontrollert eller servicert. Norsk standard 3910 ivaretar kravene til kontroll og service samt hvordan brannslukkeren skal merkes når kontroll og service har funnet sted.

IMG5840

Hvis en kompetent person, med godkjenning fra Rådet for brannslokkemateriell, har foretatt kontroll eller service skal slukkeren være påført en kontroll- / service-etikett.
Denne skal inneholde måned og år for siste vedlikehold, hva som ble gjort (kontroll eller service) samt godkjenningsnummeret og signaturen til den kompetente personen.
Har brannslukkeren din nylig vært på service, skal den i tillegg ha en halsring som ikke lar seg ta av eller på uten at man åpner slukkeren. Dette er en bekreftelse på at service har funnet sted.

 

Hvor ofte skal slukkeren ha tilsyn?

 • Inne i bolig: Kontroll hvert 5 år og service hvert 10 år:
  Sjansen for ytre påkjenning og hærverk som kan ødelegge slukkeren er liten, så innenfor husets fire vegger skal slukkeren ha tilsyn av kompetent person hvert 5 år. Hvert 10 år skal slukkeren inn på slukkeverksted for service. Her blir slukkeren blant annet tømt for slukkemiddel, inspisert utvendig og innvendig, samt byttet pakninger.

   

 • Øvrige steder: Kontroll hvert år og service hvert 10 år:
  F.eks. felles garasjer, felles loft, oppganger, næringseiendom, kontorer etc. Her er faren for ytre påkjenning og hærverk større enn i bolig. Derfor skal slukkeren ha faglig tilsyn hvert år. Hvert 10 år skal slukkeren inn på slukkeverksted for service. Her blir brannslukkeren blant annet tømt for slukkemiddel, inspisert utvendig og innvendig samt byttet pakninger.

 

Hvem har ansvaret for at slukkeren er kontrollert eller servicert?

 • Boligselskap: Styret
  I boligselskap, være seg borettslag, andelslag eller bolig as, er det eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er Styrets ansvar at slukkerne inne i boligen blir vedlikeholdt av en kompetent person. Det anbefales Styret å skrive en kontroll og serviceavtale på slukkeutstyret. Det er derimot brukeren av boligen sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

   

  Det bør også bemerkes at Borettslagsloven, der ansvar og vedlikehold for visse typer tekniske innretninger kan overføres til andelseier, ikke gir rom for å overlate forskriftspålagt vedlikehold og anskaffelse av brannvernutstyr til andelseier. Det er Styrets ansvar.

 • Selveier: Eier
  I selveiet bolig er det eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er eiers ansvar at slukkeren blir kontrollert eller servicert av en kompetent person. Det er derimot brukeren av boligens sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

   

 • Utleie / leie: Utleier
  Det er utleier/eiers ansvar at boligen er utstyrt med slukkeutstyr og røykvarsler(e). Det er utleier/eiers ansvar at slukkeren blir kontrollert eller servicert av en kompetent person. Det er derimot brukeren av boligens sitt ansvar å foreta løpende egenkontroll av håndslukkeren.

   

 • Usikker på boform?
  Er du usikker på din boform kan man enkelt oppsummere ansvaret slik: Betalte du ikke tinglysningsgebyr når du kjøpte boligen, er det boligselskapets Styre som er ansvarlig for at slukkeren blir vedlikeholdt av kompetent person hvert 5 år.

 

Brannvern koster ofte mindre enn trappevasken!

Mange tror at det veldig kostbart å ha utstyret i orden, men det er det ikke.
Vedlikeholdet går i intervaller på 5 og 5 år. Ettersom en røykvarsler også bør byttes ut etter 10 år, følger intervallene ofte hverandre.

5 års kontrollen er det økonomisk forsvarlig å utføre, men dagens norske lønnsnivå sett opp mot prisen på en ny brannslukker samt logistikken rundt en service, byttes slukkeren i praksis ut etter 10 år. Ofte har den nye slukkeren også bedre slukkeeffekt.