Prosessen til et sikkert borettslag

 

 1. Styret kontakter Trygg og Sikker og går igjennom behov ut fra boligstørrelse og ønsker.  For å kvalitetssikre montering av røykvarslere kan man foreta en testmontering hos styremedlemmene.
 2. Styret bestiller utstyr fra Trygg og Sikker, som monteres hos dere eller blir sendt direkte til borettslaget, ferdig klargjort til utlevering og montering.
 3. Styret sender ut varselskriv til alle beboerne, der beboerne blir bedt om å møte opp med sitt gamle utstyr for å bytte dette til nytt utstyr.
 4. Det er viktig å ta inn det gamle utstyret man ikke kan stole på.
 5. Beboerne underskriver på kvitteringsskjemaet for mottak av brannslukker og for at røykvarsler er montert. Styret samler inn skjemaene og arkiverer disse.

 

 Brannsikkerheten er nå dokumentert!

 

Trygg og Sikker monterer, klargjør og kvalitetssikrer utstyret på forhånd

 • Røykvarslere:
  • -Varslerne leveres testet og klare til bruk, man trenger bare sette varsleren på takbraketten eller sette inn batteriet.
  • -Varslerne ligger aktivisert på lager i minst 14 dager, slik at eventuelle feil på røykvarslere lukes ut.
  • -Den selvklebende takbraketten gjør at man da bare vasker av taket med isopropanol (medfølger) og presser hele varsleren mot taket i 20 sekunder.
 • Brannslukkerne:
  • -Slukkerne blir inspisert for feil når de blir klargjort og påmontert slange. Slukkerne leveres på pall, ferdig utpakket med beskyttelsesnett som returneres til Trygg og Sikker i ferdig frankert pakke.
  • -Kontroll- og serviceetikett er fylt ut og satt på slukkerne, slik at det ikke er tvil hvor gamle de er og når de skal vedlikeholdes neste gang.
  • -Tilhøreretikett som synligjør at dette er boligselskapets eiendom og ikke må fjernes fra boligen er satt på alle slukkerne. Dette minsker risiko for utilsiktet fjerning og gjør styrets egenkontroll enklere.
  • -Det er ikke krav til at slukkerne skal monteres. Vi anbefaler alle å ha den inne på soverom, det er om natten dødsbrannene som regel oppstår.
 • Beboerne mottar dokumentasjon:
  • -Alle bruks- og monteringsanvisninger pakkes i en egen konvolutt til beboerne, sammen med
   kvitteringsskjema til styret, som beboerne fyller ut i forbindelse med montering/mottak.
 • Styret mottar dokumentasjon:
  • -Eierskifteskjema, i elektronisk form, tilpasset det kjøpte utstyret for det videre oppfølgingsarbeidet.
  • -Produktdataark på utstyret, der alt av godkjenninger etc. fremgår, som settes inn i HMS permen.
  • -Branninstrukser til fellesarealene.
  • -Kontaktperson for fremtidig kontroll av slukkerne.
 • Hva gjør man med det gamle utstyret?
  • -Røykvarslerne leveres kostnadsfritt på nærmeste miljøstasjon eller til utsalgssted som selger røykvarslere. Røykvarslere er EE-avfall og må ikke kastes i vanlig husholdningssøppel!
  • -Avhold brannøvelse for alle beboerne og bruk noe av det gamle slukkeutstyret. Øvelse gjør mester.
  • -Ta kontakt med lokale aktører som har behov for øvelsesslukkere: Sivilforsvaret, brannvesen, fengsler, militærleire, asylmottak etc. Vår erfaring er at disse aktørene er takknemlige for å få slukkere til øvelse og henter dette kostnadsfritt.