Toppmeny

Partner Sikkerhetsposen

Partner Sikkerhetspose er satt sammen i samarbeid med Trygg og Sikker, og er løsningen på 3 problemer som styrene ofte opplever:

Problem 1: Det er vanskelig å få delt ut røykvarslerbatterier til beboerne.

Problem 2: Det er vanskelig å få oversikt over hvordan det står til med brannvernutstyr i boligene.

Problem 3: Hvordan styrke kunnskap om brannsikring hos beboerne for å styrke sikkerheten i borettslaget.

Design og utvikling: Senson AS