Årlig kontroll i borettslag og sameier.

Noen av våre borettslag og sameier ønsker årlig kontroll i sine boliger, og vi har gode løsninger for ett dokumentert brannvern i borettslag og sameier. Norsk brannvern er bra på papiret, med definerte intervaller for kontroll og service på slukkemidler. Det stilles krav til antall røykvarslere og plassering av disse og produsentene har anbefalt levetid på røykvarslere. Det er også definert i forskrifter hva som er beboers og hva som er styrets ansvar. Samtidig ser vi at flere kanskje ikke er inne i den perioden hvor de nødvendigvis trenger utbytte til nytt, men fortsatt ønsker kontroll av tilstanden i sine boliger.

 
Vi er best på Norsk brannvern og tilbyr årlig kontroll til meget konkurransedyktige priser. Er det slik at borettslaget trenger nytt utstyr har vi produkter som gir god sikkerhet hvor man uten problemer kan øke tiden mellom hvert besøk til f. eks 2 eller 5 år. Ønsker man allikevel årlig kontroll ligger dette inne hos oss, og vi passer på å kontakte dere i god tid før jobben skal utføres. Vi har gode rutiner på varsling og gjennomføring av årlige kontroll på dagtid, med høy treffprosent ved første besøk. Det er viktig at styret jobber aktivt med korrigering av avvik etter eller under kontrollen. Korrigering av avvik kan gjøres under besøket med avtalte priser slik at det ikke oppstår uventede kostnader når regningen kommer. Ingen borettslag og sameier er helt like, alder på beboere, bygningsmasse og rømningsveier er noen faktorer som spiller inn på hvordan man skal jobbe for en god HMS på brannvern. Utvidede kontroller eller informasjon kan legges til ved behov.  Eksempler på dette er kontroll/kartlegging av rømningsveier, branndører og eldre med behov for hjelp til evakuering. Dette er punkter som kan legges til når vi er på besøk. Hvis man ikke ønsker årlig kontroll av brannvern, kan det selvfølgelig avtales andre intervaller som hvert 2 eller 5 år. Etter første kontroll vil man ha godt grunnlag for å se hvilket behov det er.

 


 

Kontroll av røykvarsler i bolig

- Kontroll av plassering og at antall er riktig i forhold til forskrifter og produsenters krav.
- Funksjonstest
- Batteribytte ved behov.

 

Kontroll av slukkemidler i bolig

- Pålagt NS-3910 5-års kontroll av pulver og skumhåndslukkere.
- Husbrannslanger kontrolleres med trykk for lekkasjer. 
- Beboer får opplæring i bruk av slukkemiddel og røykvarsler.
- Beboere får gjennomgang av rømningsveier og rutiner ved brann.

 

Generelt inkludert

- Avvik gjennomgås med beboer, samt skriftlig rapport til styret for oppfølgning.
- Slukkemidler i fellesarealer kontrolleres etter NS-3910 og NS-EN 671-3.
- Batteribytte og funksjonstest av røykvarslere i fellesarealer.
- Oppsamlingsrunde tilbys de som ikke var hjemme første gang
- Ingen vanskelig og bindende kontrakter, tre måneders gjensidig oppsigelse sikrer fleksibilitet for deres borettslag.